Ondernemen blijft een lastige zaak, zeker in deze turbulente tijden. Veranderende omstandigheden in de markt vinden hun weerslag in uw bedrijf en roepen nu eenmaal weerstand op bij uw medewerkers. Uw management heeft goede informatie nodig om krachtige beslissingen te kunnen nemen, zodat de organisatie goed kan functioneren. Maar hoe definieer je goede management informatie? Welke instrumenten kunnen worden ingezet om goede management informatie niet alleen te definiëren, maar ook te genereren en te gebruiken. En hoe verhoudt management informatie zich tot de planning & control cyclus?

Concrete organisatie problemen of specifieke situaties in de organisatie zijn meestal de aanleiding om managementadvies in te zetten. Wij zijn van mening dat het altijd nuttig is om uw bedrijfsvoering eens grondig onder de loep te nemen.

Y i l d i z  &  P a r t n e r s adviseert management op alle niveaus. Onder andere door middel van:

  • interim management;
  • doorlichtingsonderzoek interne organisatie;
  • strategiedefinitie en -implementatie;
  • algemeen managementadvies, -ondersteuning en -training;
  • algemeen organisatieadvies en -ondersteuning;
  • juridisch organisatieadvies