Ons kantoor doet totaal niet schijnheilig over de tarieven van de diensten die wij hanteren. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om bepaalde afspraken te maken over de te hanteren tarieven.

Wij werken met vaste prijsafspraken per maand

Yildiz & Partners is een professionele organisatie. Op basis van een vrijblijvend gesprek maken wij graag een offerte op maat, met een heldere prijs per maand.

In het abonnement is inbegrepen:

  • Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen van de jaarrekening, alsmede het verzorgen van de benodigde aangiften Inkomstenbelasting, VPB, Loonbelasting en BTW aan het eind van het jaar.
  • Alle telefonische en mail communicatie.
  • Loonadministratie; van opzetten arbeidsovereenkomsten tot opmaken loonstroken en indienen loonbelasting aangiften.
  • Jaarlijkse bespreking inzake de jaarrekening en de daaruit voortvloeiende bedrijfseconomische en fiscale adviezen, alsmede het maken van een prognose.

Alle prijzen zijn van tevoren vastgesteld zodat U weet hoe uw kosten eruitzien voor het hele boekjaar. Met onze werkwijze verzekert u zich van een goede dienstverlening. Hierdoor kunnen wij op een efficiënte wijze een jaarrekening produceren met behulp van ons eigen geautomatiseerd systeem. In feite zijn hiermee de administratieve werkzaamheden van u en ons geautomatiseerd. Deze voordelen ziet u terug in onze prijzenstructuur. Hierdoor ontstaat ook voor ons voldoende ruimte om u goede adviezen en begeleiding te geven en in alle rust een jaarrekening te bespreken zonder dat daarvoor de “meter” loopt.

Wat is niet inbegrepen:

Natuurlijk kunnen er ook werkzaamheden nodig zijn, die buiten het abonnement vallen. Wij denken daarbij o.a. aan:

  • Werkzaamheden in het kader van verkrijgen van financieringen bij banken.
  • Werkzaamheden in verband met het oprichten of omzetten van een VOF of BV.
  • Werkzaamheden bij bedrijfsopvolging en -beëindiging.
  • Jaarlijkse controlewerkzaamheden i.s.m. de administratie.
  • Het voeren van correspondentie met externe partijen in naam van uw organisatie.

Deze extra werkzaamheden worden door ons tegen het uurtarief verricht. Dit overleggen wij altijd van tevoren, zodat u zelf kunt beslissen of u deze werkzaamheden wilt laten verrichten.

Uurtarief € 75,- niet bestaande klanten. Voor bestaande opdrachtgevers en relaties € 60,-. Beiden exclusief btw.

U beslist wat u zelf doet en wat u laat doen

Met deze informatie willen wij duidelijkheid scheppen en een solide basis leggen voor een vruchtbare samenwerking en goede toekomst. Nadere informatie kunt u treffen in de algemene voorwaarden, bij aanvraag kunnen wij u deze doen toekomen.