Ons kantoor doet totaal niet schijnheilig over tarieven van de diensten die wij hanteren. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om bepaalde vaste afspraken te maken over te hanteren tarieven.

Wij werken met vaste prijsafspraken per maand

Y i l d i z  &  P a r t n e r s is een professionele organisatie. Op basis van een vrijblijvend gesprek maken wij graag een offerte op maat, met een heldere tarief per maand in de vorm van een abonnement.

In het abonnement is inbegrepen:

  • Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het opstellen van de jaarrekening, alsmede het verzorgen van de benodigde aangiften Inkomstenbelasting, VPB, Loonbelasting en BTW-aangiften.
  • Alle telefonische en mail correspondentie.
  • Jaarlijkse bespreking inzake de jaarrekening en de daaruit voortvloeiende bedrijfseconomische en fiscale adviezen, alsmede het bespreken van een meerjaren begroting.

Alle prijzen zijn van tevoren vastgesteld zodat U weet hoe uw kosten eruitzien voor het hele boekjaar, mocht het volume van uw werk stijgen dan communiceren wij dit met u en zal uw tarief natuurlijk ook tussentijds kunnen stijgen. Met onze werkwijze verzekert u zich van een goede dienstverlening, aangezien u van te voren uw kosten voor de administratieven dienstverlening volledig kunt incalculeren. Hierdoor ontstaat ook voor ons voldoende ruimte om u goede adviezen en begeleiding te geven en in alle rust bijvoorbeeld een jaarrekening te bespreken zonder dat daarvoor de “meter” loopt.

Wat is niet inbegrepen:

Natuurlijk kunnen er ook werkzaamheden nodig zijn, die buiten het abonnement vallen. Wij denken daarbij o.a. aan:

  • Werkzaamheden in het kader van verkrijgen van financieringen bij banken en andere kredietverstrekkers.
  • Werkzaamheden in verband met het oprichten of omzetten van een VOF of BV.
  • Werkzaamheden bij bedrijfsopvolging en -beëindiging.
  • Controlewerkzaamheden i.s.m. de administratie.
  • Het voeren van correspondentie met externe partijen in naam van uw organisatie.
  • Loonadministratie; van opzetten arbeidsovereenkomsten tot opmaken loonstroken en indienen loonbelasting aangiften.

Deze extra werkzaamheden worden door ons tegen het uurtarief verricht of voor een vooraf overeen te komen vast tarief uitgevoerd. Dit overleggen wij altijd van tevoren, zodat u zelf kunt beslissen of u deze werkzaamheden wilt laten verrichten.

Uurtarief € 75,- niet bestaande klanten. Voor bestaande opdrachtgevers en relaties € 65,-. Beiden exclusief btw.

U beslist wat u zelf doet en wat u laat doen

Met deze informatie willen wij duidelijkheid scheppen en een solide basis leggen voor een vruchtbare samenwerking. Nadere informatie kunt u treffen in de algemene voorwaarden, bij aanvraag kunnen wij u deze doen toekomen.