Aan het eind van ieder boekjaar stellen wij voor u een overzichtelijk en eenvoudig jaarrekening op die gebaseerd is op een goed gevoerde administratie. Voordat de jaarrekening wordt vastgesteld, bespreken wij deze met u, zodat u de verdiende aandacht krijgt van ons.

De jaarrekening is de financiële verantwoording van uw bedrijf. De jaarrekening is een belangrijke bron van informatie voor u, maar ook voor de fiscus of uw bank. Voor de samenstelling van de jaarrekening is daarom de nodige deskundigheid vereist. Onze  adviseurs werken met kennis van uw branche en kunnen u zo tijdig en effectief adviseren.

Een overzichtelijke financiële administratie is onmisbaar voor een gezonde onderneming. Doormiddel van tussentijdse rapportages kunt u een helder inzicht krijgen in de stand van uw onderneming.

Samenstellen jaarrekening
Op basis van de administratie en de door u te verstrekken gegevens stellen wij een jaarrekening op met de daarbij behorende toelichtingen.

Geconsolideerde jaarrekening
Wanneer sprake is van een onderneming/ondernemer die ook eigenaar is van meerdere ondernemingen wordt van alle ondernemingen een samengevoegde balans en winst- en verliesrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze samengevoegde balans en winst- en verliesrekening worden de onderlinge vorderingen, schulden en leveringen geëlimineerd. Hierdoor ontstaat er een geconsolideerde jaarrekening met een overzicht van het geheel.

Opstellen managementletter/adviesbrief
Naar aanleiding van de door ons verrichte werkzaamheden bespreken wij bevindingen samen met u. Tevens geven wij richting met adviezen om tot verbetering van de geconstateerde zaken te komen.

Samenstellingsverklaring
In de samenstellingsverklaring zijn de taken en verantwoordelijkheden van zowel u als ons vastgelegd.

Wilt u uw jaarrekening door Y i l d i z  &  P a r t n e r s laten samenstellen of eens vrijblijvend kennismaken, neem dan contact met ons op.