Er is geen wettelijke termijn voor verzoek aangiftebiljetten Omzetbelasting

Moet de verschuldigd geworden omzetbelasting op aangifte worden voldaan? En leidt de aangifte vanwege in aftrek te brengen omzetbelasting per saldo tot een verzoek om teruggaaf omzetbelasting? Dan moet het verzoek om teruggaaf uiterlijk bij de aangifte over het tijdvak worden gedaan waarin de in aftrek te brengen omzetbelasting aan de ondernemer in rekening is gebracht.

Y&P32

Een man had op 1 september 2012 zonnepanelen laten plaatsen op het dak van zijn woning. Hiervoor had hij met eveneens dagtekening 1 september 2012 een factuur ontvangen waarop ook € 831 omzetbelasting in rekening werd gebracht. De man verzocht de Belastingdienst op 8 maart 2013 te worden aangemerkt als ondernemer. De Belastingdienst honoreerde dit verzoek en reikte een aangiftebiljet omzetbelasting uit over de periode 1 september tot en met 31 december 2012. In deze aangifte verzocht de exploitant van de zonnepanelen om teruggave van omzetbelasting. De inspecteur weigerde de teruggave te verlenen, omdat het verzoek om teruggave niet binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin het recht op teruggave is ontstaan, is gedaan. Naar het oordeel van het hof had de inspecteur terecht het verzoek om teruggave afgewezen.

Hoge Raad zet systeem uiteen

De Hoge Raad casseert dit oordeel. Allereerst merkt de Hoge Raad op dat de Nederlandse wet op de Omzetbelasting 1968 niet de verplichting kent voor een ondernemer opgaaf te doen van het begin van zijn belastingplichtige activiteiten. Moet de verschuldigde omzetbelasting op aangifte worden voldaan? En leidt de aangifte vanwege in aftrek te brengen omzetbelasting per saldo tot een verzoek om teruggaaf? Dan schrijft de wet niet méér voor dan dat dat verzoek om teruggaaf moet worden gedaan bij de aangifte over het eerste tijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. De Hoge Raad doet de zaak zelf af en verleent de gevraagde teruggave omzetbelasting.

Bron: Taxence

Wet: art. 14, 17 en 31 Wet OB 1968

Meer informatie: Hoge Raad 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3127

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s