Welke verzekeringen heb je nodig als ondernemer?

Als ondernemer word je verzekeringstechnisch niet vanzelfsprekend meer beschermd zoals bijvoorbeeld onder loondienstverband bij een werkgever. Alle randvoorwaarden dien je zelf te regelen. Daarbij horen ook je verzekeringen. Wat verzeker je wel? En wat verzeker je niet? Hieronder bespreken we de meest gangbare verzekeringen die jij als ondernemer nodig hebt om veilig te kunnen starten en te ondernemen.

Y&P25

Complete Verzekeringspakketten

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden complete verzekeringspakketten voor zelfstandigen en (kleine) ondernemers. Jij bepaalt welke onderdelen je verzekerd wilt hebben. De schade- en inkomensverzekeringen die nader worden toegelicht kunnen ook ook deel uit maken van het pakket. Voordeel van het pakket is dat je geheel ontzorgd bent tegen onderverzekering.

Schadeverzekeringen

Als je als ondernemer aan de slag gaat, kan het gebeuren dat je schade toebrengt aan derden of goederen van derden. Je loopt bijvoorbeeld per ongeluk een 2000 jaar oude Ming-vaas bij een klant omver. Voor dit soort risico’s dien je een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) af te sluiten. Een AVB dekt over het algemeen alleen materiële risico’s af. Een veelvoorkomende misvatting is dat de reeds bestaande particulier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voldoet. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering sluit echter zakelijk aangegane risico’s uit!

Beroepsaansprakelijkheid

Bepaalde beroepsgroepen lopen een hoger risico doordat ze naast materiële schade ook vermogensschade kunnen veroorzaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hypotheek adviseur die een verkeerde advies voorlegt of een advocaat die een verkeerd advies geeft waardoor er verstrekkende schade voor de klant ontstaat. Voor deze beroepsgroepen is er de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is van belang dat je bij een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering goede algemene voorwaarden opstelt. Goede algemene voorwaarden vormen de basis van je dienst of product levering. De klanten/opdrachtgevers/cliënten kunnen doormiddel van de algemene voorwaarden jou handelingswijze voorafgaand nauwlettend doornemen. Je kunt de voorwaarden vastleggen door ze bijvoorbeeld te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het blijft lastig om goede algemene voorwaarden op te stellen, vraag onze adviseurs eventueel  om je bij te staan bij het opstellen van jou eigen algemene voorwaarden.

Inventaris / voorraad

Je gereedschappen, laptop en smartphone en andere zaken die je nodig hebt voor je werk als ondernemer zijn per definitie niet verzekerd op je privé-verzekeringen. Dat geldt ook voor je aan te kopen voorraden. Je dient je inventaris en voorraad dus apart te verzekeren op een zakelijke polis. Je verzekert deze zaken tegen diefstal en schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, storm of water. Als je weinig inventaris en voorraden hebt, kan het zijn dat deze tóch tot een bepaald bedrag verzekerd zijn op je particuliere verzekering. Raadpleeg daarom altijd je tussenpersoon, als je twijfelt of je je inventaris en voorraden wel of niet zakelijk moet verzekeren.

Bedrijfsstagnatie

Als je inventaris compleet verdwenen is door diefstal of onbruikbaar is geworden door bijvoorbeeld waterschade, kan het zo zijn dat je helemaal niet kunt werken. Daardoor mis je kostbare omzet. Je kunt het wegvallen van omzet door onder andere inbraak, aanrijding, brand-, storm-, water- en milieuschade verzekeren met een Bedrijfsstagnatieverzekering. De schade die je in deze gevallen lijdt, doordat je bijvoorbeeld moet sluiten of doordat je bedrijf minder omzet kan draaien door deze onvoorziene omstandigheid, wordt dan vergoed. De schade kan ook van buitenaf komen, bijvoorbeeld door een brand bij de buurman waardoor jouw kantoor rook- en waterschade oploopt.

Als je goederen of diensten levert, kan er een dispuut ontstaan over de levering. Je opdrachtgever of klant kan ontevreden zijn, hij kan je bijvoorbeeld weigeren te betalen of hij stelt je aansprakelijk voor schade. Vaak ben je dan genoodzaakt om een advocaat in te schakelen om je recht te halen. En zoals algemeen bekend zijn advocaten niet goedkoop. Een Rechtsbijstandverzekering voorkomt de risico’s dat je hoge kosten moet betalen om je recht te halen. Bij de maatschappij die de verzekering aanbiedt, zit over het algemeen een groep juristen die je hulp kan bieden. Voor deze hulp betaal je maandelijks een premie die per beroepsgroep en risico anders is opgebouwd. Ook moet je vaak zoals eerder aangegeven eigen algemene voorwaarden goed op orde hebben om risico’s en hoge claims te voorkomen.

Inkomen verzekeren

Als ondernemer ben je niet standaard verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Mocht je ziek worden, vervalt je inkomen en kun je geen beroep doen op een uitkering. Dat is dus een behoorlijk risico! Het is verstandig om direct bij je start een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De premie die je betaalt, is onder andere afhankelijk van je leeftijd, het verzekerde bedrag en of je wel of niet een eigen risico wilt dragen. Er zijn complete arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt, maar er bestaan ook basisverzekeringen die alleen uitkeren bij zeer ernstige aandoeningen, zoals een herseninfarct, kanker of MS. Deze basisverzekeringen zijn goedkoper, maar geven dus geen dekking bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid door bijvoorbeeld een gebroken been.

UWV

Als je vanuit een loondienstverband start als zzp’er, kan het aantrekkelijk zijn om bij het UWV een Arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Er wordt bij het UWV soepeler omgegaan met de acceptatieregels. Deze verzekering moet wel worden afgesloten binnen dertien weken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vraag het UWV naar de mogelijkheden voordat je van start gaat.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag jouw adviseur naar meer informatie hierover. Heb je geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij jou aansluiten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s