Subsidies en regelingen voor startende ondernemers!

Als startende ondernemer investeer je vaak veel geld in je bedrijf. Gelukkig steunt de overheid starters door middel van financiële voordelen. Wij zullen middels deze blog ingaan op de bekendste startersregelingen. Hierbij zullen we 9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers benadrukken.

Y&P29

1. Bijstandverlening zelfstandigen

Zelfstandige ondernemers kunnen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in veel gevallen aankloppen bij hun gemeente, provincie of waterschap voor financiële ondersteuning.

Een Bbz-uitkering bestaat uit twee onderdelen: Een aanvulling van je inkomen tot het sociaal minimum voor 12 tot 36 maanden en een bedrijfskapitaal/starterskrediet. Dit krediet is een rentedragende lening van maximaal 35.677 euro in 2017 en 36.155 euro in 2018 (voor starters, voor gevestigde ondernemers gelden andere bedragen).

Er gelden o.a. een aantal voorwaarden voor het aanvragen van een Bbz-uitkering:

  • Je moet jaarlijks ten minste 1225 uur aan je bedrijf moet besteden
  • Je onderneming moet levensvatbaar zijn
  • Je inkomen moet onder bijstandsniveau liggen
  • Je kunt je geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds.

2. Borgstelling MKB-kredieten

Als MKB-ondernemer kun je aanspraak maken op borgstelling voor een deel van het krediet. In dat geval kun je bij de bank meer geld lenen dan je op basis van jouw onderpand had gekregen. De financiële instellling kan namelijk bij de overheid een beroep doen op de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB).

Bestaande bedrijven die drie jaar of langer actief zijn en een maximale jaaromzet van 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro hebben, komen in aanmerking voor de BMKB.

Je kunt vanaf een kredietbehoefte van 266.667 euro driekwart van de investering financieren met dit krediet. Anders is er sprake van een bovengrens van maximaal de helft van de kredietverstrekking.

1,5 miljoen euro Dit is het maximale bedrag dat je via een BMKB-krediet mag lenen

Dit is tijdelijk verhoogd, normaal is het maximum één miljoen euro. De overheid staat garant voor negentig procent van de kredietverstrekking.

3. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Indien jij door omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, kun je bij het starten van een bedrijf ook op de nodige ondersteuning rekenen. Denk bijvoorbeeld aan het recht op een starters- of voorbereidingskrediet, inkomenssuppletie of vergoedingen voor bijvoorbeeld een voorlees hulp of tolk.

Dergelijke voorzieningen kun je het hele jaar door aanvragen bij het UWV. Voorwaarde is onder meer dat je een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en dat de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van jouw werk.

Ook moet jouw beperking naar verwachting langer dan een jaar duren. Als je op de wintersport tijdens een steile afdaling jouw knie verdraait, is dat vaak niet het geval.

4. Starten vanuit een WW-uitkering

Ontvang jij nu een WW-uitkering en overweeg je om voor jezelf te beginnen, maar ben je bang om jouw uitkering kwijt te raken? Dat hoeft niet. Het is namelijk mogelijk om met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten.

Jouw contactpersoon bij UWV kan jou meer hierover vertellen en je verder ondersteunen in dit traject. Let op: als ondernemer word je geacht zelfstandig te opereren en je verantwoordelijkheden te nemen, dus ook in dit geval ben je zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een ondernemingsplan. De eventuele noodzakelijke ondersteuning hierin kun je natuurlijk verkrijgen bij Yildiz & Partners.

5. MKB-Krediet

Startende ondernemers die hard op zoek zijn naar krediet kunnen ook kijken naar de mogelijkheden van MKB-Krediet. Deze subsidie van de overheid moet je zien als een zakelijke lening tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Mocht je aan een kleinere lening genoeg hebben, kun je ook kiezen voor microfinanciering (lees verder bij punt 8).

6. Erasmus for Young Entrepreneurs

Jonge ondernemers kunnen in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit programma biedt de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden in een klein of middelgroot bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te werken en essentiële werkervaring op te doen.

7. Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters

De regeling Seed Capital Technostarters maakt het mogelijk om in technostarters en creatieve starters te investeren.

Er zijn meer dan twintig uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemers een beroep kunnen doen. Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraag procedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke technostarter of creatieve starter het fonds investeert.

8. Microfinanciering

Microfinanciering is in het leven geroepen om het leven van startende ondernemers makkelijker te maken.

Bij microfinanciering kun je krediet aanvragen tot maximaal 250.000 euro, maar het is dan wel de bedoeling dat je je intensief laat begeleiden en adviseren voor, tijdens en ná de start van jouw bedrijf.

Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat je een haalbaar businessplan hebt geschreven en er voldoende ondernemersbloed door jouw aderen stroomt. Verschillende financiële instellingen kunnen je ondersteunen bij her verkrijgen van een microfinanciering.

9. Startersaftrek

We hebben een van de belangrijkste startersregelingen voor het laatst bewaard. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld om het starten van ondernemingen te stimuleren.

Starters kunnen hierdoor in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (2.123 euro) van hun winst aftrekken. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet je wel:

  • Recht hebben op zelfstandigenaftrek, aldus voldoen aan de voorwaarden ervan;
  • In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek;
  • In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar ten minste een jaar geen ondernemer zijn geweest

Vragen?

Heb je vragen over het deze subsidies en regelingen? Wil je weten of je in aanmerking komt voor het bovengenoemde subsidies en regelingen? Neem dan contact op met ons!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s