WOZ-waarde en de Inkomstenbelasting

Indien u een woning heeft dient u belasting te betalen over deze woning: het eigenwoningforfait. De hoogte van het forfait hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. Het eigenwoningforfait, waarover u belasting betaald, dient u op te tellen bij uw inkomen in box 1. Nu ziet u ook wat het voordeel kan zijn van het maken van een bezwaarschrift WOZ om uw WOZ-waarde zo laag mogelijk te houden. Des te lager de WOZ-waarde, des te minder inkomstenbelasting u over de eigenwoningforfait hoeft te betalen. 

Y&P12

Inkomstenbelasting en het eigenwoningforfait

De hoogte van de te betalen inkomstenbelasting die gekoppeld is aan de waarde van uw woning heet eigenwoningforfait. Tijdens het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte dient u, indien u over een eigen woning beschikt, een gedeelte van de waarde van de woning op te tellen bij uw belastbaar inkomen. Dit gedeelte is een percentage van de WOZ-waarde: het eigenwoningforfait. Des te lager de waarde van uw woning c.q. de WOZ-waarde des te minder inkomstenbelasting u dient te betalen.

Inkomstenbelasting over 2e woning

U dient tevens inkomstenbelasting te betalen over een 2e woning. Deze dient u in box 3 onder de noemer “sparen en beleggen” te plaatsen. Ook bij het bepalen van de te betalen inkomstenbelasting wordt hierbij de hoogte van de WOZ-waarde gehanteerd. Dus hierbij geldt net zo sterk als bij u 1e woning dat het loont om de WOZ-waarde omlaag te krijgen.

Indien u een woning in het buitenland bezit wordt bij het bepalen van de inkomstenbelasting logischerwijs niet uitgegaan van de WOZ-waarde, omdat het buiten het Nederlandse waarderingsstelsel valt. Bij het bepalen van de waarde van een woning in het buitenland dient u uit te gaan van het bedrag dat de woning op zou leveren indien het verkocht zou worden. Dit noemt men de “waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat”.

Tarieven Eigenwoningforfait

In onderstaande tabel zijn de percentages opgenomen van het eigenwoningforfait voor 2018, 2017 en 2016.

Woningwaarde 2018 Eigenwoningforfait
meer dan niet meer dan
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,25%
€ 25.000 € 50.000 0,40%
€ 50.000 € 75.000 0,55%
€ 75.000 € 1.060.000 0,70%
€ 1.060.000 € 7.420 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000
Woningwaarde 2017 Eigenwoningforfait
meer dan niet meer dan
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.060.000 0,75%
€ 1.060.000 € 7.950 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000
Woningwaarde 2016 Eigenwoningforfait
meer dan niet meer dan
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.050.000 0,75%
€ 1.050.000 € 7.875 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

Daarbij is het vermeldenswaardig dat indien de woning tijdelijk wordt verhuurd het eigenwoningforfait wordt berekend over het hele kalenderjaar. 70% van de huurinkomsten is dan belast.

Verlaging van de WOZ-waarde scheelt overigens honderden euro’s als het om het eigenwoningforfait gaat. Ook is het goed te benadrukken dat de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2016, belastingjaar 2017 moet worden ingevuld bij de inkomstenbelasting van het jaar 2017. Veel consumenten realiseren zich dan ook te laat dat de WOZ-waarde te hoog is. In 2017 kan immers geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de WOZ-waarde van belastingjaar 2016 met waardepeildatum 1 januari 2015. Anticipeer dan ook op voorgaande en maak tijdig bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde.

Bezwaar WOZ-waarde

Als de WOZ-waarde volgens u niet klopt, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Dit geldt voor zowel huurders als eigenaren en kan ook als u de waarde te láág vindt. Zowel bezwaar maken bij de gemeente als beroep instellen bij de rechter mag en kunt u prima zelf doen, zonder juridische bijstand. Elke gemeente heeft eigen regels. Controleer de mogelijkheden voor (eenvoudig) bezwaar op de website van uw eigen gemeente.

Een beller is sneller

De procedure is de laatste jaren bijna overal informeler geworden. Zo krijgt u de WOZ-waarde bij veel gemeentes inmiddels ook met 1 telefoontje en sterke argumenten naar beneden. Lukt dat niet, dan kunt u alsnog binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Online of per brief

Vaak is er een standaardmodel voor bezwaar online te vinden. Als u het fijner vindt, kunt u ook kiezen voor onze voorbeeldbrieven die wij u op aanvraag kunnen toezenden. Tegenwoordig kunt u ook bij heel veel gemeenten middels DigiD inloggegevens online bezwaar tekenen.

Kunt u in een bezwaarschrift aantonen dat de WOZ-waarde meer dan €1 te hoog of te laag is vastgesteld, dan moet de gemeente de waarde aanpassen. Vroeger stond er in de wet dat gemeenten maximaal 5% mogen afwijken van de marktwaarde. Deze marge moest voorkomen dat burgers voor kleine verschillen bezwaar zouden maken. Maar de rechter heeft hier in 2010 korte metten mee gemaakt.

Tips voor succesvol bezwaar WOZ-waarde maken

Feiten

U bezwaarschrift valt of staat met het vermelden van de juiste feiten ter motivatie van uw bezwaar. Geen adviseur kent de voor- en nadelen van je eigen huis zo goed als jij. Het gaat dan bijvoorbeeld om de staat van onderhoud, geluidsoverlast van de straat, stank, lelijk uitzicht enzovoort. Zelfs overlast van buren wordt wel eens als waarde drukkende factor beschouwd.

Vergelijkingspanden die gemeente kiest

Controleer wat er in het taxatieverslag van de gemeente staat over uw eigen woning en over 3 geselecteerde verkochte woningen. Dat verslag is in te zien via MijnOverheid of de website van de gemeente. Als u het niet kunt vinden, kunt u bellen met de gemeente. Ga na of de gemeente de juiste feiten vermeldt en of de verschillen tussen uw eigen huis en de (andere) genoemde panden voldoende terugkomen in de waarde. Zo niet, dan kunt u dit zo specifiek mogelijk toelichten in uw bezwaarschrift.

Te laat voor WOZ-waarde bezwaar?

Wie pas na de bezwaartermijn van 6 weken in actie komt, kan de gemeente nog 5 jaar lang vragen om de WOZ-waarde aan te passen als de waarde er echt ver naast zit. U verzoekt dan om een ‘ambtshalve vermindering’. De gemeente is alleen verplicht dat schriftelijke verzoek te honoreren, als de WOZ-waarde minstens 20% te hoog is vastgesteld. U kunt daarna geld terugkrijgen, voor zover u al belastingaanslagen betaald hebt die gebaseerd waren op die veel te hoge WOZ-waarde.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag jouw adviseur naar meer informatie hierover. Heb je geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij jou aansluiten!

Een gedachte over “WOZ-waarde en de Inkomstenbelasting

  1. De gemeente heeft de waarde van mijn woning erg hoog ingeschat. Dat is inderdaad, zoals u zegt, nadelig voor mijn inkomstenbelasting. Daarom overweeg ik mijn huis te laten taxeren en met die informatie naar de gemeente te stappen.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s