BTW margeregeling en netto omzet berekeningen

Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. Wij zullen in dit artikel verder ingaan op de margeregeling en met name de  tweedehands autohandel branche.

Y&P10

De margeregeling geldt voor goederen die u heeft gekocht van particulieren of van BTW vrijgestelde ondernemers. De af te dragen BTW berekent u over uw winstmarge. De winstmarge is het verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs. Bij een positieve winstmarge bent u over de marge BTW verschuldigd. Bij een negatieve winstmarge bent u geen BTW verschuldigd maar krijgt u deze in principe ook niet terug. U kunt dan de globalisatieregeling toepassen. Een negatieve winstmarge kan dan worden verrekend met een positieve winstmarge in een daarop volgend tijdvak.

De margeregeling is van toepassing bij de aanschaf van gebruikte goederen. Bij koop van een particulier is er altijd sprake van gebruikte goederen ook wanneer deze nog nooit gebruikt zijn. Koopt u als ondernemer een goed in dat u als bedrijfsmiddel wilt gaan gebruiken dan is de margeregeling niet toepasbaar voor dit goed. Het tijdelijk inzetten van een ingekocht handelsgoed als bedrijfsmiddel is echter mogelijk. U kunt hierbij denken aan een inruilauto die u tijdelijk verhuurt. De margeregeling blijft dan van kracht.

De margeregeling kan worden toegepast per individueel goed maar veel vaker wordt de margeregeling met globalisatie toegepast. In deze situatie is de winstmarge het verschil tussen alle inkopen en alle verkopen over een heel aangiftetijdvak. Bij toepassing van deze methode is het mogelijk negatieve winstmarges met positieve winstmarges te verrekenen.

Aanschaf auto van een particulier (vb. incl. herstel- & onderhoudswerkzaamheden)

Inkoopprijs auto € 10.000 geen BTW van toepassing
Inkoopprijs uitlaat € 350 Exclusief BTW

(BTW 21% van € 350 = € 73,50)

Inkoopprijs banden € 200 Exclusief BTW
(BTW 21% van € 200 = € 42)

De auto met bovenstaande gegevens wordt verkocht voor een prijs van € 15.000 in de marge. Hoe nu om te gaan met de BTW voor deze auto?

Verkoopprijs € 15.000 (marge) (BTW mag niet vermeld worden op de factuur)
Inkoopprijs € 10.000 (marge)
Winstmarge € 5.000 (incl. marge BTW)

De BTW op de uitlaat + banden (€ 115,50) valt niet onder de margeregeling en geldt als normale voorbelasting. Door toepassing van de margeregeling moet BTW over de winstmarge worden afgedragen. In bovengenoemde situatie is dit € 5.000 x 21/121 = € 867,77 afdracht van marge BTW.

Verkoop nieuwe auto aan particulier met inruil oude auto

Verkoop nieuwe auto € 25.000 incl. BTW en BPM
Nieuwe auto € 15.896
BTW 21% over € 15.896 € 3.338
BPM € 5.766
Verkoopprijs € 25.000
Inruil € 10.000
Te Betalen € 15.000

Op dit moment hoeft alleen de BTW op de nieuwe auto afgedragen te worden. Deze BTW valt niet onder de margeregeling en geldt als normale voorbelasting. Wanneer de inruilauto verkocht wordt is de marge bekend en kan de marge op de inruilauto berekend worden. Deze berekende BTW valt dan wel onder de margeregeling.

Toepassing BTW regeling op margegoederen

Bij verkoop van een margegoed mag geen BTW op de rekening worden vermeld. Voor een particulier is dit geen probleem maar voor een ondernemer wel. Zolang er geen BTW op de rekening is vermeld mag een ondernemer dit ook niet in aftrek brengen. Toepassing van de gewone BTW regeling is dan (iets) gunstiger voor de ondernemer dan dat de margeregeling wordt toegepast.

Margeregeling BTW regeling
Inkoop € 4.000 Inkoop € 4.000
Winstmarge € 1.000 Winstmarge € 1.000 excl. BTW
Verkoopprijs € 5.000 excl. BTW
BTW over marge € 210 BTW 21% € 1050
Verkoopprijs € 5.210 Verkoopprijs € 6.050

Bij toepassing van de margeregeling is het netto te investeren bedrag € 5.210. Bij toepassing van de BTW regeling is het netto te investeren bedrag € 5.000. Een voordeel van € 210 door toepassing van de BTW regeling.

De betaalde BTW bij toepassing van de BTW regeling kan door een ondernemer die belaste BTW prestaties verricht worden teruggevraagd.

Door het toepassen van de BTW regeling op een goed dat onder de margeregeling is ingekocht moet de inkoopwaarde van het totaal aan margegoederen worden gecorrigeerd. In bovengenoemd voorbeeld moet de inkoopwaarde bij toepassing van de BTW regeling met € 4.000 worden gecorrigeerd.

Globalisatieregeling

Wanneer u gebruik maakt van de globalisatieregeling worden alle marge-inkopen van de marge-verkopen in een aangiftetijdvak afgetrokken. Het verschil tussen beiden is de winstmarge inclusief BTW.

Totaalbedrag verkoop margegoederen € 25.000
Totaalbedrag inkoop margegoederen € 20.000
Winstmarge inclusief BTW € 5.000
Af te dragen BTW 21/121 x € 5.000 € 868

Bij het berekenen van de af te dragen BTW moet een onderscheid worden gemaakt naar tarief (6% of 21%).

In het vorige voorbeeld is gerekend met een positieve winstmarge. Het is echter ook mogelijk met een negatieve winstmarge te maken te krijgen. In geval van een negatieve winstmarge kunt u geen BTW terugvragen. De negatieve marge kan wel verrekend worden met een positieve winstmarge uit een volgend tijdvak. Het moet dan wel gaan om dezelfde goederensoort met hetzelfde tarief. Het is dus niet mogelijk een negatief resultaat dat valt onder het 21% tarief te verrekenen met positief resultaat dat valt onder het 6% tarief. Indien meerdere tijdvakken achtereen met een negatief resultaat afgesloten moeten worden is het ook mogelijk gebruik te maken van jaarglobalisatie.

Inkopen Verkopen Winstmarge tijdvak Winstmarge saldo Verschuldigde BTW
1e kwartaal € 40.000 € 30.000 € 10.000 -/- € 10.000 -/- € 0
2e kwartaal € 25.000 € 40.000 € 15.000 + € 5.000 € 868
3e kwartaal € 45.000 € 25.000 € 20.000 -/- € 15.000 -/- € 0
4e kwartaal € 35.000 € 47.000 € 12.000 + € 3.000 – / – € 0
Winstmarge 1e kwartaal € 10.000 -/-
Winstmarge 2e kwartaal € 15.000 +
Winstmarge 3e kwartaal € 20.000 -/-
Winstmarge 4e kwartaal € 12.000 -/-
Jaarwinstmarge € 3.000 -/-

De jaarwinstmarge is negatief en over dit jaar is € 868 betaald. Dit bedrag kan per brief terug worden gevraagd bij de Belastingdienst. In deze brief dient vermeld te worden het jaar waarop het verzoek betrekking heeft.

Indien er sprake is van een negatieve jaarwinstmarge dan kan deze worden verrekend met een positieve jaarwinstmarge in een volgend jaar. Hiertoe moet een verzoek worden ingediend bij het belastingkantoor waaronder u valt. Er wordt dan een beschikking afgegeven van de negatieve jaarwinstmarge. Deze beschikking moet plaatsvinden binnen één tijdvak voor de omzetbelasting. U verrekent de negatieve jaarwinstmarge door na afloop van het volgende jaar het bedrag af te trekken van de positieve jaarwinstmarge van dat jaar. Mocht een jaar met een negatieve jaarwinstmarge gevolgd worden door wederom een jaar met een negatieve jaarwinstmarge dan kan opnieuw een beschikking worden gevraagd. In deze beschikking wordt het totaal van de negatieve jaarwinstmarge vastgesteld.

Inkoopverklaring

Bij de inkoop van margegoederen met een waarde van meer dan € 500 bent u verplicht een inkoopverklaring op te stellen. Met deze inkoopverklaring kunt u aantonen dat u de goederen heeft ingekocht zonder BTW. Als u een inkoopverklaring heeft opgesteld, mag u deze goederen onder de margeregeling verkopen. U geeft de inkoopverklaring aan degene van wie u de goederen koopt en bewaar een kopie in uw eigen administratie. In geval van inruil mogen alle gegevens ook op de factuur worden vermeld. De factuur geldt dan als inkoopverklaring. De leverancier van de goederen moet de inkoopverklaring ondertekenen.

Eisen inkoopverklaring

  • de datum waarop aan u is geleverd
  • uw eigen naam en adres
  • de naam en het adres van uw leverancier
  • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen
  • bij inkoop van een motorrijtuig: het kenteken
  • de hoeveelheid van de geleverde goederen
  • het bedrag dat uw leverancier in rekening heeft gebracht
  • een verklaring van uw leverancier dat hij over deze goederen geen BTW als voorbelasting heeft afgetrokken

Intracommunautaire toepassing margeregeling

Bij de verkoop van een margegoed aan een klant in een ander land van de Europese Unie is het ook mogelijk de margeregeling toe te passen. Hierop is een uitzondering wanneer het gaat om een “nieuwe” auto. Nieuw is een auto wanneer deze jonger is dan zes of maanden of minder dan 6000 km heeft gereden. In dit soort situaties gelden de gewone regels voor intracommunautaire leveringen. Deze regels gelden ook wanneer de afnemer in het buitenland een BTW nummer heeft en een factuur met BTW verlangt.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag jouw adviseur naar meer informatie hierover. Heb je geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij jou aansluiten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s