Belastingen en WOZ-waarde, is bezwaar zinvol?

Het is weer zo ver, de meeste huis- en pandeigenaren zullen reeds de nieuwe de WOZ-beschikkingen voor woningen en bedrijfspanden hebben ontvangen. Bezwaar maken kan voordelen opleveren, want de WOZ-waarde werkt in verschillende belastingen door. 

235925-lux-houses-modern-brick-house1

Wat is de WOZ?

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. Uitgangspunt voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een huis is de geschatte marktwaarde op de peildatum: 1 januari van het vorige jaar. Hiervoor kijken gemeenten naar verkoopcijfers en naar kenmerken van een woning, zoals de ligging, inhoud en oppervlakte. De WOZ-waarde is telkens een jaar geldig. WOZ-waarden zijn openbaar, zodat iedere huiseigenaar de waarde van zijn huis makkelijk kan vergelijken met de waarde van andere woningen. In de WOZ-beschikking maakt de gemeente een schatting van de waarde van woningen en bedrijfspanden op een bepaalde datum. De peildatum voor die waarde is nu 1 januari 2018.

Waarom een juiste WOZ-waarde belangrijk is

Omdat de hoogte van de WOZ-waarde op een aantal zaken invloed heeft, is het belangrijk dat de waarde klopt:

  • Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde als basis voor het heffen van verschillende belastingen. Gemeenten voor de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en soms rioolheffing. De Belastingdienst voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), schenkbelasting en erfbelasting voor woningen. Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belasting.
  • Bij de koop of verkoop van een huis kan de WOZ-waarde een rol spelen bij de onderhandelingen. Een verkoper heeft bijvoorbeeld belang bij een hoge WOZ-waarde.
  • Een hogere WOZ-waarde kan betekenen dat uw hypotheekrente omlaag kan, als het risico voor de geldverstrekker afneemt.

U kunt de WOZ-waarde zelf controleren middels de ontvangen WOZ-beschikking. Klopt de WOZ-waarde niet volgens u? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar tekenen.

WOZ-waarde en de Inkomstenbelasting?

Een hoge WOZ-waarde is goed nieuws voor mensen die hun woning graag willen verkopen. Maar voor woningbezitters die blijven zitten kan een hogere WOZ-waarde van verschillende kanten in de papieren lopen, aangezien aardig wat belastingen de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen. Voor de inkomstenbelasting geldt dat onder meer voor het eigenwoningforfait.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 gaat in 2019 met 0,05% dalen ten opzichte van 2018 en wordt dus 0,65%. Het maximale aftrek percentage voor de kosten van de eigen woning wordt ook weer lager en gaat naar 49%.

Een belastingplichtige die in het bezit is van een eigen woning met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000, moet in 2019 rekening houden met een eigenwoningforfait van 0,65%. De hoogte van dit eigenwoningforfait is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarden en de huren en de plannen van het kabinet. De WOZ-waarden voor 2019 zullen een stuk hoger zijn dan in 2018. Komende jaren gaat het percentage dat nu nog op 0,70% staat in 2019 dus naar 0,65%, in 2020 naar 0,60%, in 2021 en 2022 naar 0,50% en tenslotte in 2023 naar 0,45%. Voor woningen boven de € 1.080.000 (2019) blijft het percentage echter 2,35%.

Maximale tarief voor kostenaftrek weer lager

Naast het optellen van het eigenwoningforfait bij het inkomen mag een woningeigenaar bepaalde kosten die men maakt voor de eigen woning zoals de hypotheekrente in aftrek brengen op zijn/haar inkomen. Het kabinet past in 2019 het maximale tarief voor deze aftrek aan door de aftrek jaar met 0,5% te verminderen. Per 2019 bedraagt het maximale tarief voor aftrek van de eigen woning 49%.

Effecten op belastingsoorten

Inkomstenbelasting (Box 1): een eigen woning is een waardevol bezit en dat vindt ook de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet een eigenwoning als een vorm van inkomen. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient u dan ook een bepaald bedrag van de WOZ-waarde bij uw inkomen in box 1 op te tellen, het eigenwoningforfait. De hoogte van het eigenwoningforfait is een rekensom waarbij de WOZ-waarde wordt vermenigvuldigd met een door de Belastingdienst vastgesteld percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst en kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Wordt de WOZ waarde naar aanleiding van een bezwaar verlaagd, dan geeft uw gemeente dit automatisch door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past vervolgens het eigenwoningforfait aan. Indien de Belastingdienst het eigenwoningforfait niet aanpast kunt u hiertoe een verzoek indienen.

Heeft u bijvoorbeeld een woning van €275.000,00 en het wettelijk vastgestelde percentage voor 2019 is 0,65% dan moet u €1.787,50 eigenwoningforfait optellen bij het inkomen in box 1.

Vermogensbelasting (Box 3): ook over die tweede woning of dat vakantiehuisje waar u zo hard voor hebt gewerkt betaalt u belasting, namelijk vermogensbelasting. Vermogensbelasting, ook wel box 3 genoemd, is de belasting die u betaalt over het rendement van het eigen vermogen. Spaargeld, beleggingen, een tweede woning of vakantiehuisje vallen onder het vermogen en moeten dus bij de inkomstenbelasting aangegeven worden in box 3. Onder tweede woning verstaan we een woning waarin niet hoofdzakelijk wordt gewoond. Betreft de tweede woning een recreatiewoning dan dient u de WOZ waarde volledig bij het eigen vermogen te tellen. Wordt de tweede woning permanent verhuurt dan dient u een percentage (het percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur, ook wel leegwaarderatio genoemd) van de WOZ-waarde bij het vermogen in box 3 op te tellen.

Schenk- en erfbelasting: wanneer u een woning erft of krijgt geschonken, dan moet hierover erf- of schenkbelasting betaald worden. Allereerst moet er worden vastgesteld hoeveel de woning waard is, de WOZ-waarde vormt hiervoor het uitgangspunt. Er wordt gekeken naar de WOZ-waarde van het jaar waarin de woning wordt geschonken of wordt geërfd. Sinds 2012 is het ook mogelijk om naar de WOZ-waarde van de beschikking van het jaar daarop te kijken. Het is dan ook zinvol om de laagste van die twee WOZ-waarden toe te passen om op deze manier zo min mogelijk schenk- of erfbelasting te betalen. Is de WOZ-waarde van het jaar daarop nog niet bekend, dan geeft u de meest recente WOZ-waarde op. Blijkt uiteindelijk de waarde in het nieuwe belastingjaar lager te liggen of de waarde wordt naar aanleiding van een bezwaar verlaagd dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de aanslag te corrigeren. Dit kan ook als de bezwaartermijn al is verlopen.

Belasting besparen?

Het is belangrijk om de WOZ-waarde goed te controleren. Het belang van een correcte WOZ-waarde is groot als u nagaat dat de waarde gekoppeld is aan alle bovenstaande belastingen. En belasting, daarvan betaalt u natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk! Twijfelt u over de WOZ-waarde? Raadpleeg hiervoor een expert. Vaak kan en wil men wel helpen met een geheel kosteloos met de WOZ controle.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag uw adviseur naar meer informatie hierover. Hebt u geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij u aansluiten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s