De keuze voor een eenmanszaak of een BV?

Uw keuze staat vast: u gaat ondernemer worden! Maar in welke rechtsvorm gaat u uw onderneming gieten? Meestal moet u de afweging maken tussen een BV of een eenmanszaak. Zelfs als u al langer als ondernemer binnen een eenmanszaak actief bent, is het de moeite waard om je eens af te vragen of deze rechtsvorm voor u en uw onderneming nog steeds de beste keuze is. Vanwege veel gestelde vragen over een eventuele opstart van een BV ipv een eenmanszaak of een eventuele omzetting van eenmanszaak naar BV, zetten wij voor u graag even de voornaamste verschillen op een rijtje.

Y&P22

Oprichting

Voor de oprichting is het verschil tussen een BV of een eenmanszaak sinds de wijziging van het BV-recht eind 2012 nog maar erg miniem. Nu het verplichte startkapitaal is afgeschaft, en een BV oprichten dus eenvoudiger is dan voorheen, is het voornaamste verschil dat je voor de oprichting van een BV verplicht beroep moet doen op de tussenkomst van een notaris. Daaraan zijn uiteraard kosten verbonden. De oprichtingskosten van de BV zullen dus hoger zijn dan een eenmanszaak.

Hieronder vind je een schematische voorstelling van de verschillen bij opstart tussen het oprichten van een BV en het starten met een eenmanszaak. Als het goed is zie je het meteen, het belangrijkste verschil betreft de aansprakelijkheid en de fiscaliteit.

Eenmanszaak BV
Oprichting notaris Nee Ja, d.m.v. notariële akte
Inschrijving KvK Ja Ja
Verplicht kapitaal Geen €0,01 minimum startkapitaal
Aansprakelijkheid Zakelijk & privé voor 100% Alleen de BV
Belastingen Inkomstenbelasting over de winst Vennootschapsbelasting over de winst, Inkomstenbelasting over salaris & dividend belasting
Werknemersverzekeringen Nee Nee, tenzij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn eigen ontslag niet kan voorkomen

Aansprakelijkheid eenmanszaak en BV

Beslis je om een BV op te richten, dan wordt het vermogen van die BV in aandelen verdeeld. Je zal in de hoedanigheid van oprichter(s) van de BV deze aandelen bij de oprichting ontvangen. Vanaf nu ben je aandeelhouder in het bedrijf. Op die manier verwerf je inspraak in de onderneming en kan je tevens aanspraak maken op dividenden. Bij deze rechtsvorm is jouw privé vermogen strikt gescheiden van het zakelijke vermogen van de BV. In principe ben je bijgevolg niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. In de toekomst zullen we middels een nieuwe blog verder ingaan op de aansprakelijkheid binnen een BV.

In het geval van een eenmanszaak daarentegen, ben je voor de volle 100% persoonlijk verantwoordelijk voor de zakelijke schulden die je maakt. De wetgever maakt geen verschil tussen het vermogen van de onderneming en je privé vermogen. Hierdoor handel je binnen deze rechtsvorm altijd voor eigen risico en rekening. In het ergste geval kan een schuldeiser dus aanspraak maken op bijvoorbeeld je gezinswoning.

Belasting(en) eenmanszaak

Je betaalt als eigenaar van een eenmanszaak inkomstenbelasting over de gerealiseerde winst. Dit zijn de zogenaamde tariefschijven van box 1. Voor 2018 zijn de bedragen als volgt: oplopend van 36,55% tot 52% vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 68.508. Bij de berekening van je belastbaar inkomen kan je wel gebruik maken van onderstaande fiscale aftrekposten:

  • Aftrek voor de oudedagsvoorziening (FOR)
  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek
  • MKB-winstvrijstelling (14%)
  • Investeringsaftrek
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek

Middels deze maatregelen kan je het maximale tarief laten krimpen tot 44,7% in plaats van 52%.

Belasting(en) BV

Een BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Je moet dit zien in 3 fasen. Op het verplicht door de BV te betalen DGA salaris (het zgn. gebruikelijk loon) is een inkomstenbelasting van toepassing.

De basis voor de berekening van de vennootschapsbelasting is de winst die na aftrek van alle kosten (inclusief het DGA salaris) overblijft. Voor 2018 bedraagt het toe te passen tarief 20% over een eerste schijf van € 250.000, op alles daarboven is 25% van toepassing.

De winst die resteert na de heffing van de vennootschapsbelasting kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouder(s). Hierop is een inkomstenbelasting van 25% verschuldigd (box2).

Afhankelijk van de omvang van de winst bedraagt de gezamenlijke druk van zowel inkomsten- als vennootschapsbelasting tussen de 40% en de 43,75% (20% of 25% vennootschapsbelasting).

Conclusie

Het oprichten van een BV biedt ontegensprekelijk voordelen in termen van aansprakelijkheid in vergelijking met een eenmanszaak.

Fiscaal gezien wordt een BV pas voordeliger als we gaan spreken van hogere winstbedragen. Tot een algemeen waargenomen en geraamde winstbedrag van €140.000 is een eenmanszaak belastingtechnisch voordeliger.

Omwille van de gestelde eisen aan de administratie liggen de werkingskosten van een BV hoger dan bij een eenmanszaak. Wel is het zo dat een BV op vlak van imago vaak als gunstiger wordt ervaren.

Zo hebben beide rechtsvormen hun voordelen en hangt veel af van de feitelijke omstandigheden van je zaak.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag jouw adviseur naar meer informatie hierover. Heb je geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij jou aansluiten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s