Aftrekposten voor de inkomstenbelasting

Bepaalde aftrekposten verminderen uw inkomen. Door aftrekposten betaalt u minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Maar welke aftrekposten gelden er voor u en zijn van belang voor uw inkomstenbelasting aangifte? Dat leggen wij uit in dit artikel!

Y&P14

Welke aftrekposten kunnen worden toegepast?

In 2017 bestaan voor particulieren de volgende aftrekposten:

 • De hypotheekrenteaftrek;
 • Aftrek giften 2017;
 • Aftrek reiskosten openbaar vervoer 2017 via de fietsregeling, woon werkverkeer, werkkostenregeling 2016-2017;
 • Specifieke zorgkosten via een versoberde regeling;
 • Studiekosten en scholingsuitgaven;
 • Aftrek onderhoudskosten voor een rijksmonument 2017;
 • Lijfrente;
 • Reiskosten voor het woon- en werkverkeer;
 • Alimentatie.

De hypotheekrenteaftrek

 • Had u al in 2012 een hypotheek en hebt u die in 2017 nog steeds, dan is de volledige hypotheekrente als aftrekpost inkomstenbelasting aftrekbaar.
 • Hebt u in 2017 een nieuwe hypotheek afgesloten, dan is er alleen aftrek als u minimaal annuïtair aflost in dertig jaar tijd.

Voor alle hypotheken geldt dat de hypotheekrente aftrek tegen maximaal 50% mogelijk is. Als uw inkomen in een lagere belastingschijf zit, dan geldt voor uw aftrek tegen dat lagere tarief, maar wie een hoger inkomen in een belastingschijf met een marginaal tarief van 52%, kan nog maar 50% van de aftrek terug krijgen. In 2018 is dat 49,5% en dat wordt elk jaar minder.

Giften

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar, waarbij de belastingdienst een verschil maakt tussen gewone giften en periodieke giften. Bij de gewone giften hanteert de belastingdienst een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen, maar toch altijd minimaal 60 euro. Het meerdere mag u aftrekken als u ervoor zorgt dat dit bedrag niet hoger is dan 10% van uw drempelinkomen. Hierbij is een gift aan een ANBI instelling dat u schriftelijk kunt overleggen, een extra voordeel omdat dan meer aftrekbaar is: u mag het bedrag van uw gift verhogen met 25%. Voorwaarde is wel weer dat de verhoging niet meer bedraagt dan € 1.250.

De aftrekbare periodieke giften verlopen via een notaris en hebben een looptijd van minimaal vijf jaar. Dit is een langere verplichting, maar hoeft niet te betekenen dat uw gift per se groter is dan bij een normale gift. Het voordeel van periodiek schenken is vooral dat voor de belasting de gehele gift een aftrekpost is.

Studiekosten 

Als er geen recht is op studiefinanciering bestaat de mogelijkheid tot aftrek van de volgende kosten voor studie en scholing:

 • Het door u in 2017 betaalde lesgeld, cursusgeld, collegegeld en examengeld.
 • Als u promotiekosten hebt, ook de promotiekosten.
 • De verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Zorgkosten

Bij deze aftrekpost gaat het om ziektekosten, voor zover deze niet zijn gedekt door de zorgverzekering of onder het eigen risico van de verzekering vallen.

Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen en tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder.

Er geldt een niet-aftrekbare drempel. De hoogte daarvan is afhankelijk van je drempelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, 2 en 3, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten. Als je in heel 2017 minder zorgkosten hebt dan dit drempelbedrag, is het zinloos om alle kosten te specificeren in de aangifte. Bereken je persoonlijke drempelbedrag over 2017. Het aangifteprogramma rekent het ook automatisch voor je uit.

Betaalde partneralimentatie

Partneralimentatie is een aftrekpost voor degene die hem betaalt. Degene die hem krijgt, betaalt er juist belasting over in box 1. Ook alimentatie aan iemand met wie je ongehuwd samenwoonde kan aftrekbaar zijn, mits deze de door de rechter vastgestelde ‘Tremanormen’ niet overschrijdt.

Blijft je ex in jullie huis wonen?

Misschien woont je ex in een huis dat nog deels van jou is? In de eerste 2 jaar blijft de hypotheekrente meestal aftrekbaar: als partneralimentatie en/of als aftrekbare hypotheekrente. Je moet ook nog steeds het ‘eigenwoningforfait’ opgeven over het deel van de woning dat je eigendom is. Als je ex je geen huur betaalt, kost dat je niets omdat je dan een even groot bedrag mag opvoeren als aftrekbare partneralimentatie.

Twee jaar na je eigen vertrek uit de woning, wordt de fiscale regeling van de ene op de andere dag een stuk minder gunstig als de woning waarin je ex woont nog steeds (deels) je eigendom is. Het is in fiscaal opzicht aan te raden dat het huis voordien in de verkoop gaat of dat de ex hem overneemt.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie hoort in 2017 voor het eerst niet meer thuis in de belastingaangifte. In 2015 en 2016 kon je nog een belastingvoordeel claimen op grond van je kinderalimentatieplicht. Maar dat kan niet meer in de aangifte over 2017. Die mogelijkheid was trouwens ook in 2015 en 2016 nogal onbekend. We kunnen het ons goed voorstellen dat je deze mogelijkheid toen gemist hebt. In dat geval kun je het belastingvoordeel alsnog in de wacht slepen. Ten minste, als je in die jaren veel spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis had.

Kosten rijksmonument

Als u een rijksmonument bezit (u bent eigenaar of hebt appartementsrechten), dan zijn 80% van de kosten van groot en klein onderhoud fiscaal aftrekbaar in 2017 als aftrekpost inkomstenbelasting. U dienst wel de opgevoerde kosten te verminderen met de eventueel ontvangen subsidie. Een rijksmonument kan zich zowel in Nederland als in de EU bevinden (u hebt daarvoor een certificaat van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen). Gebruikt u het monument als eigen woning, dan komt hier de aftrekpost hypotheekrenteaftrek nog bij.

Aftrekpost lijfrente en pensioenvoorziening

De premies die u betaalt voor een extra pensioenvoorziening via lijfrente of koopsompolis zijn aftrekbaar als uit uw berekende jaarruimte en reserveringsruimte blijkt dat u een aantoonbaar pensioentekort hebt.

Aftrekpost reiskosten voor het woon- en werkverkeer

Uw kosten voor het woon- en werkverkeer zijn aftrekbaar voor zover ze niet worden vergoed door uw werkgever. Bovendien moet u beschikken over een reisverklaring van uw werkgever. Rijdt u een auto van de zaak, dan kan dat, afhankelijk van de auto die u rijdt, juist leiden tot een fiscale bijtelling die een bepaald percentage is van de cataloguswaarde van de wagen.

Vermogen box 3

U mag uw schulden, anders dan belastingschulden of uw hypotheek in box 1, in box 3 in mindering brengen op uw vermogen. De aftrek is gelijk aan uw schuld minus 3000 euro. Hebt u bijvoorbeeld een consumptieve schuld van 10.000 euro, dan brengt u hiervan 7000 euro in mindering op uw vermogen in box 3.

Conclusie aftrekposten

Jaren zien we de tendens van minder fiscale aftrekposten en of lagere bedragen van aftrek. Die tendens zet zich in 2017 voort. Dat betekent minder mogelijkheden om minder belasting te betalen, maar vaak ook een eenvoudigere belastingaangifte 2017. De belastingaangifte kan hierdoor ook steeds vollediger door de Belastingdienst zelf vooraf worden ingevuld, maar eventuele wijzigingen gedurende een jaar zijn vaak niet bij de Belastingdienst bekend en moeten dan door u worden aangevuld. Laat u zich ter zake altijd goed adviseren, anders betaalt u toch nog te veel belasting.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag jouw adviseur naar meer informatie hierover. Heb je geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij jou aansluiten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s