Huidige kabinet gaat zich buigen over ZZP-tarieven, fiscus gaat schijnzelfstandigheid aanpakken!

Huidige regering pakt het dossier rondom de nieuwe regelgeving voor ZZP’ers weer op. Er wordt gekeken naar de tariefstelling bij zelfstandigen en de Belastingdienst gaat in de tweede helft van dit jaar bij zeker 100 opdrachtgevers langs om schijnzelfstandigheid aan te pakken, meldt Accountancy Vanmorgen.

Y&P4

Dat  schrijven minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenhei) en staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer. “Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor ZZP’ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij ZZP’ers en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven.” Na de zomer volgen gesprekken met belanghebbenden over maatregelen uit de hoofdlijnenbrief die in februari naar de Kamer is gestuurd. Doelstelling blijft dat op 1 januari 2020 nieuwe wetgeving van kracht wordt. Met nieuwe wetgeving wil het kabinet zelfstandigen beschermen die in een kwetsbare positie belanden en oneerlijke concurrentie tegengaan van bedrijven die ZZP-constructies misbruiken.

Transitie van VAR naar DBA

Eerder bestond de VAR verklaring wat staat voor verklaring arbeidsrelatie. Als zelfstandig ondernemer moest je jaarlijks een VAR aanvragen om aan je opdrachtgevers te kunnen laten zien dat de Belastingdienst jou beschouwt als ZZP’er. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffing af te dragen en wordt de ZZP’er beschouwt als opdrachtnemer.

Het probleem met de eerdere regeling is dat de VAR – in de ogen van het kabinet – zorgt voor schijnzekerheid. Je moet namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen om een VAR te krijgen, zoals voor minimaal drie verschillende opdrachtgevers werken (bij de VAR-wuo). Je kunt hier dus pas in de loop van het jaar aan voldoen, terwijl je wel flinke naheffingen kunt verwachten als je hier toch niet aan voldoet. Bovendien wordt je VAR dan ingetrokken.

Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingegaan. Dit houdt in dat je als ZZP’er of freelancer geen VAR meer aan hoeft te vragen, maar dat je samen met de opdrachtgever een simpel modelcontract invult. Bovendien moet de DBA ervoor zorgen dat het financiële risico eerlijker verdeeld wordt als er toch sprake is van een verkapt dienstverband. Eerst lag het risico bij de ZZP’er, maar nu is ook de opdrachtgever aansprakelijk en betaal je dus samen een eventuele naheffing.

Webmodule

Kabinet is aan de slag gegaan om de kritieken die op DBA waren geuit weer in handen te nemen en eventueel aan te passen waar nodig. Er is een webmodule genoemd als middel om opdrachtgeversverklaringen te genereren. De regering gaat nu onderzoeken of die module geschikt is. “Met wetenschappers en veldpartijen worden hier de komende maanden keuzes in gemaakt. Het begrip gezag wordt in het verlengde hiervan, zoals de Kamer is toegezegd, voor 1 januari 2019 verduidelijkt.

ZZP tarieven

Er wordt ook scherp gekeken naar uurtarieven: “Het blijkt ingewikkeld om een uurtarief af te bakenen. Dit is nodig om te weten wie er straks onder bijvoorbeeld de maatregel over het lage tarief vallen. Het kabinet is hier een onderzoek naar gestart. Daarnaast gaat het kabinet in gesprek met de Europese Commissie over de vraag hoe de extra bescherming voor de mensen met lage tarieven zich verhoudt tot het Europees recht.”

Fiscus gaat controleren op schijnzelfstandigheid

De handhaving van de wet DBA gaat ondertussen zoals eerder aangekondigd volgende week van start: “De Belastingdienst gaat vanaf 1 juli 2018 niet alleen bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij alle kwaadwillenden handhaven.” De Belastingdienst gaat voor het einde van 2018 bij minimaal honderd opdrachtgevers in verschillende sectoren langs om in gesprek te gaan over hun manier van werken. “In gesprek gaan met opdrachtgevers leidt nu in een aantal gevallen al tot aanpassing van de werkwijze en dus tot verbetering. Daarnaast gaan de Belastingdienst en de Inspectie SZW nauwer samenwerken en in hun interventieteams extra aandacht geven aan het onderzoeken en bestrijden van schijnzelfstandigheid. In afwachting van nieuwe wetgeving en bij onzekerheid kunnen zzp’ers en opdrachtgevers altijd contact opnemen met de Belastingdienst om afspraken te maken.”

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag uw adviseur naar meer informatie hierover. Hebt u geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij u aansluiten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s