Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Wanneer u een onderneming erft of geschonken krijgt, kunt u mogelijk een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR). Er is dan aanzienlijk minder belasting verschuldigd. Middels deze blog lichten we de BOR op hoofdlijnen toe. Wij zullen in deze blog ons met name op de schenking of vererving van aandelen in een besloten vennootschap focussen, waarin de schenker of erflater een aanmerkelijk belang heeft (hierna: ab-aandelen).

Y&P3

Binnen het Nederlandse bedrijfsleven bedraagt het percentage familiebedrijven circa 71%. Met name binnen het MKB zijn er veel familiebedrijven (CBS). Als binnen zo’n onderneming een bedrijfsopvolgingssituatie ontstaat, kan het interessant zijn om gebruik te maken van de BOR. Maar wat is nu eigenlijk de BOR en voor wie is deze regeling interessant?

BOR, de voorwaarden en hoe werkt het?

Bij het erven of schenken van een onderneming, dient de nieuwe eigenaar schenk- of erfbelasting af te dragen over de waarde van de onderneming. Indien de nieuwe eigenaar de onderneming wil voortzetten kan deze geheel of gedeeltelijk gebruik maken van de BOR. Als men dat doet betaalt de nieuwe eigenaar aanzienlijk minder tot géén schenkbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de BOR moet de onderneming wel voldoen aan een aantal voorwaarden waaronder onder meer de volgende;

  • De BOR is alleen van toepassing op een bestaande onderneming waar daadwerkelijk ondernemingsactiviteiten plaatsvinden.
  • Indien de onderneming wordt geschonken dient de schenker ten minste minimaal vijf jaar eigenaar van de onderneming te zijn geweest. 
  • Degene die de onderneming overneemt, dient de activiteiten ten minste vijf jaar voort te zetten. In het geval van aandelen in een B.V. of N.V., dient de nieuwe eigenaar de nieuwe aandelen minstens vijf jaar in bezit te houden. 
  • Als de eerder genoemde vijf jaar niet worden volgemaakt, moet hiervan aangifte worden gedaan en wordt de verschuldigde belasting opnieuw berekend.

Vrijstelling, going concern waarde versus liquidatiewaarde en uitstel van betaling

Indien de onderneming wordt voortgezet, kan een vrijstelling worden verkregen voor de schenk- of erfbelasting. Hoeveel vrijstelling een nieuwe eigenaar krijgt is afhankelijk van de waarde van de onderneming. Hiervoor dient kort te worden toegelicht wat het verschil is tussen de going concern waarde en de liquidatiewaarde van een onderneming.

De going concern waarde is de waarde van het ondernemingsvermogen als samenhangend geheel. Dit is dus inclusief eventuele goodwill die van toepassing is bij een overdracht.

De liquidatiewaarde is de totale waarde van individueel gewaardeerde bedrijfsmiddelen of bedrijfsmiddelen die als een cluster fungeren.

Iedere situatie is uniek

De BOR is vastgelegd in gedetailleerde, complexe regelgeving. In deze blog zijn de voorwaarden voor de toepassing van de BOR slechts op hoofdlijnen geschetst. De beoordeling of de BOR in een concrete situatie van toepassing is, is in de praktijk vaak lastig. Elke situatie is uniek is en vereist maatwerk.

Een voorbeeld

De uitwerking BOR lichten wij hierna toe met een voorbeeld (op basis van tarieven en vrijstellingen 2017):
– Jan heeft alle aandelen in ABC BV.
– De waarde van de aandelen is € 1.500.000.
– ABC BV bezit enkel ondernemingsvermogen.
– Jan heeft de aandelen ooit gekocht voor € 500.000.
– Jan overlijdt en laat de aandelen na aan zijn dochter (enige) Laura.

Inkomstenbelasting
Door het overlijden van Jan, wordt Jan geacht zijn belang te hebben vervreemd. Jan is in beginsel € 250.000 inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde van de aandelen (€ 1.000.000 x 25%). Laura heeft recht op toepassing van de BOR. Op verzoek van Laura wordt de verkrijgingsprijs van de aandelen (en de inkomstenbelastingclaim op de aandelen) doorgeschoven van Jan naar Laura. Bij overlijden van Jan hoeft dan dus geen € 250.000 inkomstenbelasting te worden betaald. Laura verkrijgt de aandelen ter waarde van € 1.500.000 met een verkrijgingsprijs van € 500.000. Daarmee heeft Laura een latente inkomstenbelastingclaim.

Erfbelasting
De aandelen ter waarde van € 1.500.000 vererven aan Laura. De waarde van ondernemingsvermogen tot een bedrag van € 1.063.479 is geheel vrijgesteld van erfbelasting. Van het meerdere (€ 436.521) is nog eens 83% vrijgesteld.

Er wordt dus geen verkrijging van € 1.500.000 in aanmerking genomen, maar een verkrijging van € 74.209. Over die verkrijging is Laura 10% erfbelasting verschuldigd (€ 7.421). Zonder BOR zou Laura circa € 234.000 erfbelasting zijn verschuldigd. Kortom: een forse besparing aan erfbelasting, mits de voortzettingseis gedurende vijf jaar (gerekend vanaf de overlijdensdatum) in acht wordt genomen.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Vraag uw adviseur naar meer informatie hierover. Hebt u geen boekhouder of administrateur? Kijk dan verder op onze site, wellicht dat onze diensten ook bij u aansluiten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s